Sveikata ir Gyvybės mokslai2014 May 04

VULSK – sveikatos ekonomikos variklis Santaros slėnyje

•5090 darbuotojai (iš jų 375 – mokslo daktarai)•85 537 pacientai (2012 m)•800 000 siekiantis ambulatorinių pacientų srautas

VULSK – mokslo ir studijų atviros prieigos centras

•Vilniaus universiteto medicinos studijų bazė•Kiekvieną dieną: 500 studentų, 260 rezidentų, 300 gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose•112 naujų mokslo daktaro disertacijų (VU) 2000-2012

Visi 26 VULSK medicininiai centrai aktyviai dalyvauja plėtros ir moksliniuose projektuose

•ES SF paramos projektai •Šiaurės investicijų banko finansavimo mechanizmai •EEA-NOR finansinis mechanizmas •INTERREG, Leonardo da Vinci programos •7th Framework Programme for Research bei COST