Apie mus

APIE MUS

2008 m. lapkričio 24 d. LRV nutarimu Nr. 1263 patvirtinta Santaros slėnio plėtros programa

 Slėnio iniciatoriams Nutarime rekomenduota įsteigta asociaciją „Santaros slėnis“

• Asociacija įsteigta 2010 m. ir vienija 35 organizacijas, tarp kurių yra:
  –2 Universitetai
  –7 mokslo institutai ir klinikos
  –1 mokslo ir technologijų parkas
  –Informacinių technologijų, biotechnologijų ir farmacijos bendrovės

• Santaros slėnio kūrime taip pat aktyviai dalyvauja 3 asociacijos
  –Asociacija „INFOBALT“ vienijanti 130 IT įmonių bei mokslo ir studijų institucijų
  –Farmacijos pramonės įmonių asociacija vienijanti Lietuvos vaistų gamintojus
  –Santariškių medicinos įstaigų asociacija vienijanti medicinos miestelis

Santaros slėnio Asociacijos tikslai:

1.Plėtoti žinių visuomene, mokslo ir studijų sistemą bei mokslo verslo ryšį

2.Plėtoti atvirą ir lygiateisę slėnių mokslo, studijų ir verslo integruotą sistemą

3.Skatinti MTEP veiklas prioritetinėse Slėnio plėtros kryptyse

–Biotechnologija
–Inovatyvios medicinos technologijos
–Molekulinė medicina ir biofarmacija
–Ekosistemos ir darnus vystymasis
–IT bei švarios technologijos

 

Santaros slėnio programa

Slėnio vieta Santariškės – Visoriai, Vilnius
Iniciatoriai Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Inovatyvios medicinos centras
Gamtos tyrimų centras
VU ligoninės Santariškių klinikos
VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
Partneriai UAB “Fermentas”
UAB “Sicor Biotech”
UAB Teltonika
Farmacinės pramonės įmonių asociacija
MTEP kryptys Biotechnologija;
Inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina ir biofarmacija;
Ekosistemos ir darnus vystymasis;
Informatika ir komunikacijų technologijos
Tikslas

Sukurti biotechnologijos, molekulinės medicinos ir biofarmacijos, inovatyvių medicinos technologijų, ekosistemų ir darnaus vystymosi, informatikos ir komunikacijų technologijų sektorių plėtrai Lietuvoje skirtą Slėnį, įgalinantį kurti verslą ir plėtoti fundamentinį ir taikomąjį mokslą, konkurencingą tarptautinėje rinkoje, taip pat rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus šiose MTEP kryptyse.

Skiriamos lėšos 255,6255 mln. Lt.

Projektai, finansavimas
Projektas Skiriamos
lėšos, mln. Lt
Finansuojanti
institucija

Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas

125,37  ŠMM
Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas  51,2505 ŠMM
Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas 15,030  ŠMM
Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas  5,4 ŠMM
 Informacinių ir komunikacijų technologijų (IKT) ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų ir farmacijos (BIO) technologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas  26,770 ŪM
BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas 12,905  ŪM
Atviros prieigos vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centro statyba ir įrengimas  13,9 SAM
Gamtos tyrimų centro Eksperimentinės akvariuminės pastato rekonstrukcija  5  AM