Valdybos posėdis2014 April 14

Gerbiami Asociacijos nariai bei partneriai,

 

Informuojame, jog balandžio 17 d. 15:00 val. adresu Mokslininkų g. 4, Vilniuje (UAB Biotechpharma patalpose) vyks visuotinis narių susirinkimas (VNS) bei Valdybos posėdis.

 

Primename, jog pagrindinis Asociacijos valdymo organas - Valdyba, į kurios narius nuo 2013 m. savo atstovus deleguoja kiekvienas asociacijos narys, o taip pat Asociacijos partneriai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Ūkio ministerija bei Lietuvos Mokslų Akademija.

 

VNS darbotvarkė:

 

1. Asociacijos 2013 m. veiklos ir finansų atskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2. Asociacijos vykdomo ESF finansuojamo projekto "Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas" eigos pristatymas.

3. 2014 metų biudžeto ir veiklos plano svarstymas ir balsavimas.

4. Prašymų priimti į Asociacijos narius pristatymas ir balsavimas dėl naujų narių priėmimo (šiuo metu pateikta UAB "Probiosanus" paraiška).

4. Valdybos narių delegavimas bei balsavimas dėl naujos Valdybos sudėties.

5. Naujos Valdybos posėdis bei Valdybos Pirmininko rinkimai.

 

Kviečiame dalyvauti Asociacijos narių vadovus. Nesant tokiai galimybei, prašom tinkamai raštu įgalioti jūsų atstovus dalyvauti VNS bei balsuoti visais darbotvarkės klausimais, o taip pat raštu nurodyti jūsų organizacijos deleguojamą atstovą į Valdybą.