Išorinio viešojo, privataus finansavimo ir labdaros lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai pritraukimas ir optimizavimas 2014–2020 metų periodu2014 April 14

20414 01 14 Įvyko seminaras

Aktualumas: Dauguma Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, kurios gavo 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimą MTEP infrastruktūroms, šiuo metu atlieka savo mokslinius tyrimus ir įgyvendina su tuo susijusias paslaugų veiklas naudodami šią naują arba atnaujintą infrastruktūrą. Pastebėta, kad dalis jų susidūrė su sunkumais pritraukiant privataus (taip pat viešojo) sektoriaus infrastruktūrų naudotojus. Kiti teiraujasi apie viešojo finansavimo galimybę 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu.
Tikslas: Šio seminaro tikslas yra aptarti skirtingų finansavimo šaltinių pritraukimą, pavyzdžiui, privataus, viešojo sektorių ir kartais labdaros lėšų. Seminaro metu pranešėjai pasidalins finansavimo pritraukimo patirtimi skirtingais aspektais: individualių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, projektų (pavyzdžiui, Science Link), kurie apima keletą skirtingų infrastruktūrų toje pačioje srityje, regione ar nacionaliniu mastu. Seminaro tematika apims tiek mikro-lygmens (pavyzdžiui, vidinių ir išorinių naudotojų pritraukimo skirtumai, pardavimai į išorę), vidurinio lygmens (pavyzdžiui, finansavimo pritraukimas mokslinių tyrimų infrastruktūrų grupei) ir makro-lygmens (pavyzdžiui, išorinių užsienio investicijų pritraukimas, kuris galėtų prisidėti prie vietinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų gerinimo) klausimus.